На кафедрі технології харчування відбувся захист звітів аспірантів
На кафедрі технології харчування 12 березня було проведено захист звітів аспірантів щодо їхньої наукової роботи. Кожен аспірант представив результати своєї дослідницької роботи, розкривши основні аспекти та висновки, отримані в ході дослідження.👨‍🏫📘👩‍🎓
Майбутні науковці представили перед присутніми свої наукові досягнення, пояснивши методи дослідження, використані технології та отримані результати. Важливим етапом було обговорення колегами, під час якого ставилися запитання, висловлювалися рекомендації та розглядалися можливі напрямки подальших досліджень.📒📊📈
Представлені звіти свідчать про великий науковий потенціал кафедри технології харчування та високий рівень підготовки аспірантів. Цей захід сприяє обміну знаннями та стимулює розвиток наукових досліджень в галузі харчових технологій.👨‍💻👩‍💻🧑‍💻

Науковий колектив висловив позитивну оцінку щодо продуктивності та результатів роботи аспірантів протягом звітного періоду.👍📈📘