Наукова та науково-технічна діяльність факультету харчових технологій
До складу факультету входить 4 кафедр: кафедра технології молока і м’яса, кафедра технології харчування, кафедра філософії, кафедра інженерних технологій харчових виробництв.
Основні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету:
«Науково-практичні основи виробництва комбінованих продуктів»;
«Використання антиоксидантів натурального походження в мясомістких системах з пролонгованим терміном зберігання»;
«Науково-практичні основи виробництва комбінованих молочних продуктів»;
«Розробка технології органічних сушених овочевих і плодово-ягідних напівфабрикатів та енергоефективної установки з використанням сонячних панелей»;
«Сучасні технології та ефективне енергоощадне обладнання з виробництва харчових продуктів. Раціональне природокористування»;
«Високоефективне вловлювання дрібнодисперсних продуктів апаратами із зустрічними закрученими потоками в сполученні з елементами інших інерційних пиловловловачів»
Отримані наукові результати дозволять в подальшому значно удосконалити технологію виробництва харчових продуктів більш економічними та екологічно чистими методами, які не тільки зберігають переваги традиційних технологій, а й в деяких випадках перевищують їх.

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах факультету

1.«Науково-практичні основи виробництва комбінованих продуктів», 0115U 001874, 01.15-12.19 рр.
Науковий керівник: доц. Назаренко Ю.В.
2. «Використання антиоксидантів натурального походження в мясомістких системах з пролонгованим терміном зберігання», 0115U 00714609, 2015-12.2020 рр.
Науковий керівник: доц. Божко Н.В.
3.«Технологія комплексної переробки сільськогосподарських тварин та птиці для виробництва продуктів функціонального призначення», 0115U 001727, 01.15-12.19 рр,
Науковий керівник: доц. Гриньова Д.В.
4. ГДТ 1/4 «Зменшення втрат живої маси та збереження якості м’яса в процесі транспортування та забою свиней ТОВ “Рябушківський бекон”, 1.04.- 1.10. 2014 рр.
Науковий керівник: доц. Божко Н.В.
5. ГДТ 1-9 «Підвищення продуктивності самок перепела ТОВ Автотехстандарт», 09.09.13-10.10.14 рр.
Науковий керівник: доц. Гриньова Д.В.
6. ГДТ № 1/6 «Оптимізація технології вирощування і переробки ставкової риби», ТОВ «Агрофірма «Турянська, 1.06.2013 р. – 31.05.2014 рр.
Науковий керівник: доц. Тищенко В.І.
7. ГДТ 1-6«Підвищення продуктивності самок перепела», 2013-2014рр.
Науковий керівник: доц. Гриньова Д.В.
8. ГДТ 1-6 «Розрахунок щільності зариблення вирощувальних ставків, проведення контролю росту в період вирощування риби, вивчення динаміки природної та кормової бази, розрахунок норми внесення мінеральних добрив в ставки, первинна обробка товарної риби та її засолювання контейнерним способом в ТОВ «Агрофірма «Турянська» Краснопільського району», 2013-2014рр.
Науковий керівник: доц. Тищенко В.І.
9. ГДТ «Вдосконалення контролю за мікробіологічними небезпеками при виробництві молока і молочних продуктів», 0109 U 008169, 01.11.2009 – 30.12.2013рр.
Науковий керівник: доц. Бергілевич О.М
10. ГДТ 343\3 «Підвищення ефективності тваринництва на підприємствах сировинної зони Бель-Шостка-Україна.», 30.05.14- 30.05.15рр.
Науковий керівник: доц. Назаренко Ю.В.
11. «Технологія комплексної переробки перепелів для виробництва продуктів функціонального призначення», 0115U 001727, 01.15-12.19 рр.
Науковий керівник: доц. Євлаш В.В.
12. «Науково-практичні основи виробництва комбінованих молочних продуктів», 0115U 001874, 01.15-12.19 рр.
Науковий керівник: доц. Болгова Н.В.
13. ГДТ 11/9 «Розробка проектної документації цеху з переробки м’яса», 01.09.17-01.09.18рр.
Науковий керівник: доц. Божко Н.В.
14. ДБТ «Розробка технології органічних сушених овочевих і плодово-ягідних напівфабрикатів та енергоефективної установки з використанням сонячних панелей», 017U006532, 01.10.2017-30.09.2020рр.
Науковий керівник: доц. Сабадаш С.М.
15. ГДТ 1-9 «Удосконалення технологій ковбасних виробів з регульованими структурно-механічними показниками», 01.09.2017-30.06.2018
Науковий керівник: проф. Перцевой Ф.В.
16. ДБТ «Технологія кулінарної продукції з використанням рослинних білково-полісахаридних компонентів», 0114U001263, 01.14-12.17р.р.
Науковий керівник: проф. Перцевой Ф.В.
17. ДБТ 16/15 «Дослідження технологічних параметрів виготовлення начинок для вафельних виробів з рослинними добавками», 2.02.2015-31.12.2015рр.
Науковий керівник: доц. Обозна М.В..
18. «Сучасні технології та ефективне енергоощадне обладнання з виробництва харчових продуктів. Раціональне природокористування», 0113U001056, 2014-2019рр.
Науковий керівник: доц. Радчук О.В.
19. «Високоефективне вловлювання дрібнодисперсних продуктів апаратами із зустрічними закрученими потоками в сполученні з елементами інших інерційних пиловловловачів», 0116U003807, 2015-2020рр.
Науковий керівник: доц. Савченко-Перерва М.Ю.