Наукова робота


До складу факультету входить 3 кафедри: кафедра технологій та безпечності харчових продуктів, кафедра технології харчування, кафедра фізичного виховання.
Основні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету:

Отримані наукові результати дозволять в подальшому значно удосконалити технологію виробництва харчових продуктів більш економічними та екологічно чистими методами, які не тільки зберігають переваги традиційних технологій, а й в деяких випадках перевищують їх.


Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах факультету

 1. «Науково-практичні основи виробництва комбінованих продуктів», 0115U 001874, 01.15-12.19 рр. Науковий керівник: доц. Назаренко Ю.В.
 2. «Використання антиоксидантів натурального походження в м’ясомістких системах з пролонгованим терміном зберігання», 0115U 00714609, 2015-12.2020 рр. Науковий керівник: доц. Божко Н.В.
 3. ГДТ № 1/6 «Оптимізація технології вирощування і переробки ставкової риби», ТОВ «Агрофірма «Турянська, 1.06.2013 р. – 31.05.2014 рр. Науковий керівник: доц. Тищенко В.І.
 4. ГДТ 1-6 «Розрахунок щільності зариблення вирощувальних ставків, проведення контролю росту в період вирощування риби, вивчення динаміки природної та кормової бази, розрахунок норми внесення мінеральних добрив в ставки, первинна обробка товарної риби та її засолювання контейнерним способом в ТОВ «Агрофірма «Турянська» Краснопільського району», 2013-2014 рр. Науковий керівник: доц. Тищенко В.І.
 5. ГДТ 343\3 «Підвищення ефективності тваринництва на підприємствах сировинної зони Бель-Шостка-Україна.», 30.05.14- 30.05.15 рр. Науковий керівник: доц. Назаренко Ю.В.
 6. «Технологія комплексної переробки перепелів для виробництва продуктів функціонального призначення», 0115U 001727, 01.15-12.19 рр. Науковий керівник: доц. Євлаш В.В.
 7. ГДТ 11/9 «Розробка проектної документації цеху з переробки м’яса», 01.09.17-01.09.18 рр. Науковий керівник: доц. Божко Н.В.
 8. ДБТ «Розробка технології органічних сушених овочевих і плодово-ягідних напівфабрикатів та енергоефективної установки з використанням сонячних панелей», 017U006532, 01.10.2017-30.09.2020рр. Науковий керівник: доц. Сабадаш С.М.
 9. ГДТ 1-9 «Удосконалення технологій ковбасних виробів з регульованими структурно-механічними показниками», 01.09.2017-30.06.2018 Науковий керівник: проф. Перцевой Ф.В.
 10. ДБТ «Технологія кулінарної продукції з використанням рослинних білково-полісахаридних компонентів», 0114U001263, 01.14-12.17 рр. Науковий керівник: проф. Перцевой Ф.В.
 11. «Сучасні технології та ефективне енергоощадне обладнання з виробництва харчових продуктів. Раціональне природокористування», 0113U001056, 2014-2019 рр. Науковий керівник: доц. Радчук О.В.
 12. «Високоефективне вловлювання дрібнодисперсних продуктів апаратами із зустрічними закрученими потоками в сполученні з елементами інших інерційних пиловловловачів», 0116U003807, 2015-2020 рр. Науковий керівник: доц. Савченко-Перерва М.Ю.