Прийом на факультет харчових технологій Сумського національного аграрного університету здійснюється вiдповiдно до отриманої державної лiцензiї за акредитованою спеціальністю:

181 Харчові технології;

Фiнансування пiдготовки фахiвцiв у Сумському НАУ проводиться за рахунок коштiв юридичних та фiзичних осiб.

Заступником декана з навчальної роботи та організації заочного навчання є Болгова Наталія Вікторівна, відповідальна за організацію заочного навчання – Габенко Ірина Миколаївна. Деканат заочної освіти знаходиться в ауд. 220  інженерно – технологічного копусу.

Вступники подають особисто до приймальної комісії Сумського НАУ:

*Паспорт (свiдоцтво про народження), вiйськовий квиток (посвiдчення про приписку до призивної дiльницi), документи, що дають право на пiльги, вступник подає особисто в строки, визначенi для подання документiв.

Адреса приймальної комісії СНАУ: 40021, м. Суми, вул. Герасима Конд’ратьєва, 160.