Методичні вказівки здобувачів за освітньою програмою «Харчові технології»

Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної роботи за вибірковим блоком 2