Методичні вказівки здобувачів за освітньою програмою «Харчові технології»