Історія факультету

На підставі згоди Міністерства освіти України (лист № 1/11-1696 від 14.07.98 р.), дозволу Міністерства агропромислового комплексу України (лист №37-18-13/7946 від 06.08.98 р.), а також рішення державної акредитаційної комісії Міністерства освіти України від 08.12.98 р. на видачу ліцензії для підготовки фахівців напрямку 0917 «Харчова технологія та інженерія» зі спеціальностей 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» (ліцензія серія ВПД-ІП №198791), 7.091709 «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» (ліцензія серія ВПД-ІП №198790) наказом ректора Сумського державного аграрного університету від 12 січня 1999 року №1-к відкритий факультет харчових технологій.

Поява саме такого факультету в складі Сумського аграрного університету була покликана до життя необхідністю об’єднання зусиль фахівців, що готували спеціалістів, зайнятих у сфері обслуговування та фахівців, що займалися підготовкою спеціалістів у сфері харчових технологій заради забезпечення регіону високоякісними спеціалістами у таких перспективних для сучасної економіки галузях.

Не зважаючи на той факт, що за часом оформлення даний факультет є одним з наймолодшим в структурі університету, він має глибоке історичне коріння. Факультет харчових технологій є одним з наймолодших факультетів Сумського НАУ. Утворено факультет 12 січня 1999 року наказом ректора університету.

З 2005 по 2009 роки факультет очолював Бондарчук Віктор Миколайович, к.с.-г.н., доцент кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів. З 2009 по 2011 роки факультет очолював професор Машкін Микола Іванович. З 2011 по 2020 – к.т.н., доцент Радчук Олег Володимирович. В 2020 році деканом факультету було призначено к.т.н., доцента Мельник Оксану Юріївну. З 2021 по жовтень 2022 року факультет харчових технологій  перебував у складі інженерно-технологічного та біолого-технологічного факультетів.

У листопаді 2022 року факультет харчових технологій знову став самостійною одиницею на чолі з деканом Болговою Наталією Вікторівною, к.с.-г.н., доцент.

Сьогодні до складу факультету входить 3 кафедри: технології харчування, технологій та безпечності харчових продуктів, фізичного виховання. Факультет харчових технологій постійно розвивається, забезпечуючи підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами «Харчові технології» (СВО «Бакалавр», СВО «Магістр», СВО «Доктор філософії»), «Крафтові технології та гастрономічні інновації» (СВО «Бакалавр») і «Готельно-ресторанна справа» (СВО «Бакалавр»).

Кожна кафедра у складі факультету має свої особливі традиції. Своєрідною візитівкою факультету харчових технологій стало проведення майстер-класів з сервірування та виготовлення різноманітних смаколиків (млинців, піци, глазурованих пряників, кольорових пельменів тощо), а також  ̶  проведення кулінарних батлів серед викладачів та студентів факультету і дегустації продуктів власного виробництва.

Не менш давню історію мають і кафедри, що нині входять до складу факультету.

Однією з найстарших на факультеті є випускова кафедра технологій та безпечності харчових продуктів, яка була створена в 1999 році.  В 2005 році кафедру було перейменовано на кафедру технології молока та молочних продуктів, в цьому ж році на кафедру технології мяса і м’ясних продуктів, а в 2009 році на кафедру технології молока и м’яса.

Ще однією кафедрою із давньою та славною історією є кафедра  технології харчування, що веде свою історію з 2010 р., коли під керівництвом к.т.н., доцента Димитрієвич Любов Радоївни рішенням Державної акредитаційної комісії та наказом Міністерства освіти України кафедру було акредитовано за IV рівнем з правом проведення освітянської діяльності на рівні кваліфікаційних вимог бакалавра. У тому ж році керівництво кафедрою бере к.т.н., доцент Москаленко Ольга Василівна, колишня випускниця Харківського державного університету харчування та торгівлі. У 2011 р. завідуючим кафедрою стає к.с.-г.н., доцент Бондарчук Віктор Миколайович, а у 2013 й по теперішній час – д.т.н., професор Перцевой Федір Всеволодович.

У кінці 2015 р. наказом ректора на кафедрі технології харчування створено навчально-наукову лабораторію «Інноваційних технологій харчових продуктів», в якій протягом 2016-2019 рр. було проведено капітальний ремонт та оснащено необхідним лабораторним обладнанням. Ця лабораторія зараз – це потужна дослідницька база, де студенти, магістри на науково-педагогічні працівники можуть проводити наукові експерименти з актуальних проблем галузі. Окрім цього в рамках академічної мобільності на базі новоствореної лабораторії проводять дослідження магістри та аспіранти з інших наукових установ та вищих навчальних закладів не тільки України, а й інших держав (Китаю, Гани).