На підставі згоди Міністерства освіти України (лист № 1/11-1696 від 14.07.98 р.), дозволу Міністерства агропромислового комплексу України (лист №37-18-13/7946 від 06.08.98 р.), а також рішення державної акредитаційної комісії Міністерства освіти України від 08.12.98 р. на видачу ліцензії для підготовки фахівців напрямку 0917 «Харчова технологія та інженерія» зі спеціальностей 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» (ліцензія серія ВПД-ІП №198791), 7.091709 «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» (ліцензія серія ВПД-ІП №198790) наказом ректора Сумського державного аграрного університету від 12 січня 1999 року №1-к відкритий факультет харчових технологій. Деканом факультету призначений завідувач кафедри технології виробництва і переробки продуктів тваринництва професор Машкін Микола Іванович.
До складу факультету введені кафедри: технології виробництва і переробки продуктів тваринництва, філософії і соціології, а пізніше технологічного обладнання харчових виробництв.
Факультет вів підготовку інженерів-технологів за спеціальностями: «Технологія зберігання, консервування та переробки молока», «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса». З 2007 року на кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів відкрита нова спеціальність 6.091700 «Технологія харчування».
З 2005 по 2009 роки факультет очолював Бондарчук Віктор Миколайович, к.с.-г.н., доцент кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів.
З 2009 по 2011 роки факультет очолював професор Машкін Микола Іванович.
З 2011 року факультет очолює к.т.н., доцент Радчук Олег Володимирович.
Факультет веде підготовку фахівців з харчових технологій за спеціальністю 181 «Харчові технології».
До складу факультету входять:
• кафедра технології молока і м’яса
• кафедра технології харчування
• кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін
• кафедра інженерних технологій харчових виробництв