ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИСУ СТУДЕНТІВ НА ВИВЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

НА ФАКУЛЬТЕТІ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

З метою забезпечення виконання п.15 ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» та Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору затвердженого рішенням Вченої ради СНАУ від 30.03.2015 р. на факультеті харчових технологій встановлюється алгоритм реалізації права вільного вибору студентами навчальних дисциплін.

Студентам надається можливість вільного вибору навчальних дисциплін у межах 25% загального обсягу відповідної освітньої програми. Обрані дисципліни увійдуть до індивідуального навчального плану кожного студента, а результати навчання будуть відображені у додатку до диплому.

Вибору підлягають окремі дисципліни навчального плану. Вибір дисциплін здійснюється в період з 01 лютого до 01 березня.

Запис на блок вибіркових дисциплін здійснюється шляхом заповнення відповідної заяви.

Студенти, які не зробили свій вибір та не заповнили електронну заяву встановленого зразку, зараховуються до груп з урахуванням вибору інших студентів. Мінімальна кількість студентів для вивчення вибіркової дисципліни  – 20-25 осіб. Якщо навчальна група виявляється занадто малою, то вона розформовується, дисципліна із вибору виключається, а студенти приєднуються до наступних за їх пріоритетами курсів.

Із запитаннями та пропозиціями звертайтесь до деканату кабінет 219 м.

🢃🢃🢃                                                                                        🢃🢃🢃                                                                                              🢃🢃🢃