Опитування стейкхолдерів

Анкета для опитування роботодавців щодо якості ОП Харчові технології другого (магістерського) рівня

 

Анкета для опитування роботодавців щодо якості ОП Харчові технології першого (бакалаврського) рівня