Болгова Наталія Вікторівна

Доцент кафедри технологій та безпечності харчових продуктів

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

E-mail: natalia.bolhova@snau.edu.ua

Scopus-Author ID: 57217302672

ORCID http://orcid.org/0000-0002-0201-0769

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=PcknxRgAAAAJ&hl=ru&oi=sra

 

Автобіографія

В 2003 р. закінчила Сумський національний аграрний університет. У цьому ж році вступила до аспірантури за спеціальністю 06.02.01 - розведення та селекція тварин, яку закінчила у 2006 році.

В 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Селекційно-генетична оцінка проміжних генотипів української бурої молочної породи, що створюється» за спеціальність 06.02.01 – розведення та селекція тварин. Науковий керівник – Бондарчук Лариса Володимирівна, доцент, к.с.-г.н.

З 2006 року працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри технології молока і м’яса.

Доцент кафедри технології молока і м’яса, атестат 12ДЦ №044361 від 29.09.2015

Основні навчальні дисципліни: «Загальні технології харчової промисловості», «Технології молока та молочних продуктів.

Підвищення кваліфікації (стажування): Інституті післядипломної освіти Національного університету харчових технологій, свідоцтво, серія АБ №02070938/01819-21, тема «Внутрішній аудитор систем безпечності харчових продуктів».

Напрямки наукових досліджень: науково-практичні основи виробництва молочних продуктів функціонального направлення, показники безпечності.

Госпдоговірні тематики: НДДКР «Впровадження системи НАССР на підприємстві».

CV_Bolhova_N.