Геліх Анна Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра технологій та безпечності харчових продуктів

E-mail: anna.helikh@snau.edu.ua/gelihsumy@gmail.com

Researcher ID: V-7155-2018

ORCID: 0000-0003-3769-1231

Scopus ID: 57190441268

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b8M2VhcAAAAJ

У 2012 році закінчила Національний університет харчових технологій та здобула кваліфікацію магістр за спеціальністю «Технологія харчування».

У 2013 році закінчила Сумський національний аграрний університет та здобула кваліфікацію магістр за спеціальністю «Облік та аудит».

У період 2014-2018 років навчалась у аспірантурі Харківського державного університету харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.16 – технологія харчової продукції.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Д 64.088.01 в Харківському державному університеті харчування і торгівлі Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції на тему «Технологія напівфабрикату з молюска прісноводного та кулінарної продукції з його використанням».

З 2020 року працює доцентом кафедри технологій та безпечності харчових продуктів Сумського НАУ.

Основні навчальні дисципліни: інформаційні технології та оптимізація техніко-технологічних об'єктів переробної галузі, біохімія.

Напрямок наукових досліджень:

харчова стійкість населення, що полягає у використанні органічних, локальних та сезонних харчових продуктів;

‑технологія інноваційних напівфабрикатів з овочів, продукції тваринництва та аквакультури;

‑дієтичні харчові продукти та кулінарні вироби на основі інноваційних напівфабрикатів:

-фаршеві вироби, ковбасні вироби, ферментовані сушені ковбаси;

-кондитерські вироби, бісквіти, печиво;

-молочні продукти, йогурти;

-консервовані продукти, консерви;

-продукти подвійного призначення.

Має 64 наукових праць для відображення результатів наукових досліджень, з них:

33 статті у фахових виданнях включених до міжнародних наукометричних баз;

12 у періодичних виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази Scopus;

6 у періодичних виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази Web of Science (SCI);

‑2 монографії;

14 патентів України на корисну модель;

‑1 патент на винахід України;

‑5 ТУУ (технічні умови України).

Має сертифікат англійської мови, В2, № 000522016, квітень 2019 року.

Держбюджетні та госпдоговірні тематики:

ДБТ «Розробка технічної документації на білкову сировину подвійного призначення», №0122U201388, 2022-2023 р., Міністерство освіти і науки України

ДБТ «Розробка технічної документації на напівфабрикати з рослинної сировини підвищеної біологічної цінності подвійного призначення», №0122U201635, 2022-2023 р., Міністерство освіти і науки України

ДБТ «Розробка технічної документації на напівфабрикат з рослинної сировини для м’ясних фаршевих виробів подвійного призначення», №0122U202024, 2022-2023 р., Міністерство освіти і науки України

ДБТ «Інноваційні технологічні рішення у виробництві харчової продукції», №0119U101237, 2019-2024 р., Міністерство освіти і науки України

ДБТ «Технологія напівфабрикату з молюска прісноводного та кулінарної продукції з його використанням», 2015-2017 р., Міністерство освіти і науки України

ДБТ «Комплексна та безвідходна переробка гідробіонтів прісноводних водойм», 2016-2018 р., Міністерство освіти і науки України

ГДТ «Консультування з питань розробки технічної документації на новий вид сировини»

ГДТ «Створення умов з організації безпечного харчування в закладах освіти Миколаївської ОТГ»

ГДТ «Консультування та супроводження механізмів розвитку Миколаївської територіальної громади в рамках реалізації стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки»

ГДТ «Розробка чотиритижневого сезонного меню відповідно до нових норм харчування»

CV Gelikh