Казаков Дмитро Дмитрович

Старший викладач кафедри інженерних технологій харчових виробництв
E-mail: sms.kazak.dd@ukr.net
ID Web of Science W-1792-2018
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1750-8578
ID Scopus: 1547485
Scholar.google:https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=VbY4Ha8AAAAJ
CV
Народився 4 липня 1984 року в с. Мельня, Конотопського р-ну, Сумської обл.., Україна
2002-2007 – навчання у Сумському національному аграрному університеті за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса»
2007-2010рр.– навчання в очній аспірантурі СНАУ зі спеціальності: 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.
З 2009р. – працював на посадах асистента, старшого викладача кафедри інженерних технологій харчових виробництв
Основні навчальні дисципліни: «Інноваційний інжиніринг м'ясопереробних підприємств», «Технологічне обладнання харчових виробництв», «Сучасні таропакувальні матеріали та середовища», «Сучасні таропакувальні матеріали та середовища» (англійською мовою), Технологічне обладнання м’ясної промисловості», «Загальні технології харчової промисловості»
Напрям наукових досліджень: Сучасні технології та ефективне енергоощадне обладнання з виробництва харчових продуктів. Раціональне природокористування
Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика:
Грант «Удосконалення професійних навичок в галузі м'ясопереробки України» (2018. Світова продовольча організація та Європейський банк реконструкції та розвитку)
Підвищення кваліфікації (стажування):
ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»
Полтавська обл.., м.Глобино
Звіт затверджено на засіданні кафедри 27.02.2018 р.
Інша інформація: заступник декана з організаційно-виховної роботи