Анкета для опитування випускників ОП Харчові технології другого (магістерського) рівня щодо якості даної ОП

Для покращення якості підготовки здобувачів та врахування всіх пропозицій та побажань, запрошуємо прийняти участь у анкетуванні. Нам цікава ваша думка.


Анкета для опитування випускників ОП Харчові технології другого (магістерського) рівня щодо якості даної ОП


Анкета для опитування випускників щодо якості ОП Харчові технології першого (бакалаврського) рівня щодо якості даної ОП