Інтеграція харчової науки до міжнародної спільноти

Обмін цінним досвідом, генерація нових ідей не має жодних меж, коли існують мотиваційні прагнення до вдосконалення. 20 травня 2022 року к.т.н., доцент кафедри технології харчування Степанова Тетяна Михайлівна прийняла участь із пленарною доповіддю “Modern aspects of cultivated mushrooms use in the technology of sausages” у IXth International Session of Young Scientific Staff “Food nowadays local or global? traditional or innovative?” в Познаньському університеті наук про життя. Результати досліджень, викладені в доповіді викликали зацікавлення зарубіжних колег, а протягом жвавого обговорення були окреслені подальші перспективи даного напряму.