ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ Гао Дан

9 червня на факультеті харчових технологій відбулась публічна презентація результатів дисертаційної роботи Гао Дан на тему “Технологія білкового ізоляту із шроту насіння гарбуза та харчових продуктів з його використанням” на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 181 «Харчові технології».

Здобувач презентувала результати власних досліджень, наукову новизну та актуальність роботи, її практичне значення. розроблено рекомендації щодо впровадження даної роботи на виробництві в Україні та Китаї.

За результатами попереднього захисту рекомендовано сформувати спеціалізовану вчену раду у наступному складі:

головою ради призначити Перцевого Федора Всеволодовича, доктора технічних наук, професора кафедри технологій харчування, Сумського НАУ;

рецензентом – Тищенка Василя Івановича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумського НАУ;

опонентами – Пасічного Василя Миколайовича, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів національного університету харчових технологій,

Головка Миколу Павловича, доктора технічних наук, професора, професора кафедри хімії, біохімії, мікробіології та гігієни харчування Державного біотехнологічного університету та

Применко Владислава Геннадійовича, к.т.н., доцента, доцента кафедри менеджменту і адміністрування Відокремленого підрозділу «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури».

Бажаємо Гао Дан успішного захисту.