ПУБЛІЧНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ Лю Янь

16 червня 2023 року на факультеті харчових технологій відбулась публічна презентація результатів дисертаційної роботи Лю Янь на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 181 «Харчові технології». Тема: “Технологія напівфабрикату з буряку заморожено-розмороженого сушеного та харчових продуктів з його використанням”.

Здобувач презентувала результати власних досліджень, наукову новизну та актуальність роботи, її практичне значення. Розроблено рекомендації щодо впровадження даної роботи на виробництві в Україні та Китаї.

За результатами попереднього захисту рекомендовано сформувати спеціалізовану вчену раду у наступному складі:

Головою ради призначити: Бордунову Ольгу Георгіївну, доктора технічних наук, професора кафедри генетики, селекції та біотехнології тварин, Сумського НАУ;

РецензентомСамілик Марина Михайлівну, кандидата технічних наук, доцента, завідувача кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумського НАУ;

ОпонентамиПасічного Василя Миколайовича, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів національного університету харчових технологій,

Головко Тетяну Миколаївну, доктора технічних наук, професора, професора кафедри технології м’яса Державного біотехнологічного університету

Применко Владислава Геннадійовича, к.т.н., доцента, доцента кафедри менеджменту і адміністрування Відокремленого підрозділу «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури».

Бажаємо Лю Янь успішного захисту!