ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ Цзінь Сюаньсюань

29 червня 2023 року відбувся публічний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 181 “Харчові технології” аспірантки кафедри технологій та безпечності харчових продуктів Цзінь Сюаньсюань. Тема дисертації “Розробка технології кисломолочних напоїв збагачених харчовими волокнами“. Науковий керівник – к.т.н., доцент, завідувач кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Марина Самілик. Наказом ректора університету № 250-к від 03.05.2023  утворена разова спеціалізована вчена рада для присудження ступеня доктора філософії у складі:

Голова ради:

Мазуренко Ігор Костянтинович, доктор технічних наук, професор, професора кафедри технологій харчування, Сумський національний аграрний університет.

Рецензенти:

Геліх Анна Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумський національний аграрний університет;

Назаренко Юлія Валентинівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумський національний аграрний університет.

Офіційні опоненти:

Рижкова Таїсія Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології переробки, та якості продукції тваринництва Державного біотехнологічного університету;

Даниленко Світлана Григорівна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу біотехнології Інституту продовольчих ресурсів.

Вітаємо Цзінь Сюаньсюань з успішним захистом, бажаємо подальших наукових здобутків!