Тиждень академічної доброчесності

Цікавими та потрібними заходами відзначився «Тиждень академічної доброчесності в СНАУ».Розпочався тиждень тематичними бесідами, проведеними кураторами академічних груп, для студентів, які навчаються за ОПП «Харчові технології» та «Крафтові технології та гастрономічні інновації» СВО «бакалавр».

В середу на платформі Zoom студенти факультету харчових технологій СВО «магістр» долучилися до  виступу Артема Артюхова, члена НАЗЯВО, фахівця з питань академічної доброчесності. Представники бібліотеки СНАУ представили сторінку академічної доброчесності бібліотеки СНАУ, яку відвідали здобувачі всіх ступенів вищої освіти спеціальності «Харчові технології».

Презентація директорки бібліотеки Сумського НАУ Галини Комликової «Основи цитування та стилі оформлення посилань у наукових роботах» мала на меті саме роз’яснення важливих питань цитування та їх відповідного оформлення.

Варто зазначити, що робота щодо дотримання принципів академічної доброчесності постійно проводиться на факультеті харчових технологій. Всі учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової  діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових досягнень, керуються етичними принципами та визначеними законом правилами щодо академічної доброчесності.

Студентські кваліфікаційні роботи та наукові публікації, публікації та методичні видання НПП перевіряються на наявність запозичень та плагіату. Система оцінювання працює прозоро, згідно з вимогами, зазначеними в силабусах навчальних дисциплін. Всі заходи контролю та оцінювання (захисти дисертаційних та кваліфікаційних робіт, практик, іспити, конференції тощо) проводяться публічно або із використанням відеофіксації.Академічна доброчесність важлива, вона забезпечує довіру до результатів навчання та передбачає здобуття власних знань і розвиток власних здібностей, а як наслідок – підготовку висококваліфікованих фахівців галузі.