Мельник Оксана Юріївна

Мельник Оксана Юріївна
Доцент кафедри технології харчування
Е-mail: oxana7@i.ua
Research ID V-9901-2018
ORSID https://orcid.org/0000-0002-9201-7955
Scopus ID
CV
Googgle Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=5
jGgIPoAAAAJ&hl=ru&authuser=1

Народилася 12 січня 1979 року у м. Немирів, Вінницької області
1996-2002 навчалася у Національному університеті харчових технологій, спеціальність «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів»
2002-2005 – навчалася в аспірантурі Національного університету харчових технологій, спеціальність «Технологія хлібопекарських продуктів та харчових концентратів»
2005 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів та харчових концентратів на тему «Дослідження технологічних властивостей модифікованих крохмалів і доцільність їх використання при виготовленні харчових концентратів швидкого приготування»
З 2005 року працювала на посаді асистента, доцента на кафедрі технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів НУХТ
З 2013 – працює на посаді доцента кафедри технології харчування СНАУ
Основні навчальні дисципліни: Загальні технології харчової промисловості, Інноваційні технології харчової продукції (українською та англійською мовами), Харчові та дієтичні добавки, Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства.
Напрям наукових досліджень:
Розроблення та дослідження властивостей сухих овочевих сумішей і їх використання у харчовій продукції.
Дослідження властивостей модифікованих крохмалів та їх застосування у виробництві харчових продуктів.
Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика:
«Удосконалення технології ковбасних виробів з регульованими структурно-механічними властивостями», 01.09.2017-30.06.2018
Підвищення кваліфікації (стажування): Інститут післядипломної освіти НУХТ, випускна робота на тему «Сучасні вимоги до використання харчових добавок у продуктах щоденного споживання», 2018 рік.

CV-Europass-20190507-Melnyk-EN