Результати опитування

Результати опитування випускників за освітньою програмою «Харчові технології» другого (магістерського) рівня щодо її якості