ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ Шань Фейфея

26 січня 2024 року відбувся черговий успішний захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри технологій та безпечності харчових продуктів Шань Фейфея. Робота на тему: «Розробка технології виготовлення варених ковбас з використанням рослинної сировини» («Development of the production technology of cooked sausages with the use of plant raw materials») була позитивно оцінена всіма членами спеціалізованої вченої ради.

Робота виконана під керівництвом кандидата технічних наук, Крижської Тетяни Анатоліївни. Вчена рада працювала у складі:

Голова ради:

Фотіна Тетяна Іванівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, Сумський національний аграрний університет.

Рецензенти:

Самілик Марина Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумський національний аграрний університет;

Тищенко Василь Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумський національний аграрний університет.

Офіційні опоненти:

Пасічний Василь Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів, Національний університет харчових технологій;

Вербицький Сергій Борисович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології, Інститут продовольчих ресурсів НААН.