45 РОКІВ СНАУ: РОЗВИТОК ФАКУЛЬТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАЙБУТНІ ПЛАНИ

45 РОКІВ СНАУ: РОЗВИТОК ФАКУЛЬТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАЙБУТНІ ПЛАНИ

Факультет харчових технологій розвивається примножуючи традиції Сумського НАУ, формуючи еліту харчової галузі.

Основна концепція розвитку факультету – це лідерство у професійній та науковій освіті, науково-педагогічній діяльності, підготовці фахівців та професіоналів нової генерації, які мають лідерські якості та орієнтовані на успіх, здатні приймати ефективні рішення в області виробничо-технологічної діяльності, набутті практичних навичок.

Діяльність факультету побудована у відповідності до Стратегії розвитку Сумського НАУ.

Протягом останніх п’яти років у своєму розвитку факультет зазнав трансформацій і сьогодні у його складі діє 3 кафедри:

Колектив факультету реалізує:

– 4 освітніх програм на І рівні ВО (бакалавр): Харчові технології (181); Крафтові технології та гастрономічні інновації (181); Харчова безпечність та якість (181); Готельно-ресторанна справа (241).

– на ІІ рівні ВО (магістр) освітню програму Харчові технології (181).

– на ІІІ рівні ВО (доктор філософії) освітню програму Харчові технології (181).

Слід відзначити, що сьогодні кількість іноземних студентів збільшується, розширюється географія країн, що говорить про зростання довіри до рівня викладання, набуття фахових компетенцій, та як результат. отримання диплому випускника СНАУ. У 2017 році було підписано Меморандум про спільну післядипломну підготовку з Хенанським інститутом науки та технологій Китаю.

Пріоритетним напрямом на факультеті є розвиток практично-орієнтованого навчання, запровадженого в рамках реалізації програми дуальної освіти.

З 2017 по 2020 рр. факультетом та за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку було реалізовано проект «Удосконалення професійних навичок в галузі м’ясопереробки України». Основною метою спільного проекту є підготовка висококваліфікованих фахівців для м’ясної промисловості, які були б максимально адаптовані до  потреб і умов сучасного виробництва.

Основними завданнями проекту було:

Під час реалізації проекту надавали рекомендації щодо покращення навчальних програм підприємства-партнери Сумського національного аграрного університету: ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», ГК «Нива Переяславщини».

Міжнародні експерти проекту  професор Liang Chou Hsia, та професор Dariusz M Stasiak надали рекомендації щодо покращення навчальних програм. Під час проекту  міжнародні експерти провели лекції та workshop для викладачів та студентів Сумського НАУ.

За оновленими навчальними програмами та розробленій програмі практики пройшли навчання, виробниче стажування на ТОВ «Вінницька птахофабрика», виробничу практику ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» 30 студентів  факультету харчових технологій Сумського НАУ.

За підтримки партнерів було відкрито інноваційний модуль отримання та переробки молока (107м., ПАТ «Ічнянський завод Сухого молока та масла», ФОП Опришко Д.В.) та навчально-виробничу лабораторію технології переробки м’яса (109м., ТОВ « Глобинський м’ясокомбінат»).

Завдяки плідній роботі представників бізнесу та науково-педагогічних працівників факультету здійснено реальний перехід від теоретично до практично орієнтованої освіти з відповідним наповненням і змістом освітніх програм. Студенти, починаючи з другого курсу проходять місячне стажування на переробних підприємствах України (ТДВ «Золотоніський маслоробний комбінат», ПАТ «Ічнянський завод Сухого молока та масла», ФОП  Опришко Д.В., ПП «Селянська випічка»,  ПрАТ «Харкiвська  бiсквiтна фабрика»,  СТОВ «Старинська птахофабрика»,  Філія «Сумський молочний завод» Дочірнє підприємство «Аромат»). Практичну підготовку супроводжує викладач факультету та наставник від підприємства. Під час стажування та практики студенти мають можливість досконало вивчити виробничі процеси та використати набуті знання при написанні наукових та кваліфікаційних робіт. Студентські наукові роботи кожного року займають призові місця на конкурсах студентських наукових робіт.

За останні п’ять років сформовано команду висококваліфікованих фахівців, 95% з яких мають науковий ступінь та вчене звання, високі показники цитування у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus, WoS, беруть активну участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, тренінгах, семінарах.

За останні п’ять років захистили кандидатські дисертації: Сабадаш С.М., Степанова Т.М., Геліх А.О. У 2021 році захистили дисертаційні роботи та отримали ступінь доктора філософії троє здобувачів: Кошель О.Ю., Кондрашина Л.А., Лі Юньбо. Лі Юньбо став першим здобувачем з Китаю, що отримав диплом доктора філософії у СНАУ. Вчене звання доцента отримали наступні науково-педагогічні працівники: Самілик М.М., Сабадаш С.М., Степанова Т.М., Геліх А.О.

Представники факультету є членами спеціалізованих Вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Степанова Т.М. є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої та рецензентом видання Journal of chemistry and technologies. Тищенко В.І. – членом редакційної колегії  наукового видання Вісник СНАУ серія «Тваринництво» категорія В включеного до переліку фахових видань України.

Кафедри факультету беруть активну участь у грантовій діяльності, виступають керівниками та виконавцями ГДТ, ДБТ.

Викладачами кафедри технології харчування реалізується грантовий проект ЄС Jean Monet «Продукування та поширення ідей циркулярної економіки відповідно до Плану дій ЄС».

Протягом 2018-2019рр. викладач кафедри технології харчування Бідюк Д.О. отримав грант «FoodBIOPack – інноваційні технології біорозкладувального паковання» та реалізував проекти «FoodBIOPack» (Packbridge Challenge, Top Packaging Summit, Startup Final; University Startup World Cup; Nordic Organic Food Fair). Науковець в рамках українського стартапу FoodBIOPack розробив пакети, які можна їсти. Вони мають смак локшини і дуже екологічні, розкладаються в ґрунті за 10 днів, можуть використовуватися як добриво або прикорм для тварин.

З 2017 по 2020 рр. викладачами факультету виконано ДБТ «Розробка технології органічних сушених овочевих і плодово-ягідних напівфабрикатів та енергоефективної установки з використанням сонячних панелей», 017U006532.

Викладачами кафедри технологій та безпечності харчових продуктів виконані ГДТ з: впровадження системи НАССР, розвитку Миколаївської територіальної громади в рамках реалізації стратегії регіонального розвитку Сумської області, розробки чотиритижневого сезонного меню відповідно до нових норм харчування.

За участі співробітників кафедри технологій та безпечності харчових продуктів (Самілик М.М., Геліх А.О.) стартувало промислове виробництво гіпоалергенного натурального молока А2. Науково-педагогічні працівник розробили для виробників наступні технічні умови: Молоко А2 незбиране. ТУ У 01.4-04718013-001:2020;  Молоко коров’яче А2 питне. ТУ У 10.5-04718013-003:2020; Йогурти А2. ТУ У 10.5-04718013-004:2020; Сири м’які А2. ТУ У 10.5-04718013-005:2020; Кефір А2. ТУ У 10.5-00447853-017:2022.

Марина Самілик та Наталія Болгова, взяли участь у міжнародному заході з презентації номінантів до атласу «КОВЧЕГ СМАКУ УКРАЇНИ» (проєкт DіGe). Презентували лебединську породу у категорії «Місцеві породи і популяції тварин» та молочні страви «паруха», «молозиво». Проєкт отримав позитивну оцінку і вийшов до фіналу конкурсу.

Велика увага звертається на популяризацію серед студентів та учнів здорового харчування. Для цього викладачі факультету проводять серед учнів шкіл м. Суми та області наукові конкурси (Здорове харчування – запорука здоров’я нації, Здорове харчування – основа здорової нації), конференції та лекції (Тарілка здорового харчування).

Викладачі кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін проводить щорічну інтелектуальну гру «Що? Де? Коли? серед  викладачів СНАУ. В 2020 році Шевель А.О. завершила курс «Школа амбасадорів міста Суми» Сумської міської ради, КУ «Агенція промоції «Суми» СМР, Центру освіти упродовж життя, а також є головою відокремленого підрозділу громадської організації «ЖІНКИ ВОЛІ» Сумська обласна організація, волонтером Комунальної установи «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради, керівником проекту «Школа юної леді».

Переломова О.С. є членом Сумського осередку Всеукраїнської організації «Просвіта».

Звісно, факультет не зупиняється на досягнутому. Найближчі плани:

З Днем народження, СНАУ! Нових перемог і звершень!

#СНАУ_45роківПЕРЕМОГ