Сабадаш Сергій Михайлович

Кандидат технічних наук, доцент
E-mail
ID Web of Science W-7028-2018
ORCID http://orcid.org/0000-0002-0371-8208
ID Scopus 36097045900
Scholar.google https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=dBS_NFoAAAAJ
CV
Народився 29 липня 1985 року в м. Суми, Україна
2002-2007 – навчання у Сумському національному аграрному університеті за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса»
2007 р.- робота на ВАТ Сумський м’ясокомбінат.
2007-2012 рр.– навчання аспірантурі СНАУ зі спеціальності: 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.
З 2007р. – працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри інженерних технологій харчових виробництв
2016 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності: 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв на тему: «Обґрунтування енергоефективного процесу сушіння після спиртової барди».
Основні навчальні дисципліни: «Інноваційний інжиніринг молокопереробних підприємств», «Процеси та апарати харчових виробництв», «Патентознавство», «Технологічне обладнання харчових виробництв».
Напрям наукових досліджень: процеси сушіння харчової сировини, енергозберігаючі технології у харчових виробництвах, технологічне обладнання харчових виробництв
Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика:
ДБТ 017u006532 «Розробка технології органічних сушених овочевих і плодово-ягідних напівфабрикатів та енергоефективної установки з використанням сонячних панелей»
Підвищення кваліфікації (стажування): Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти. Свідоцтво. Тема: «Підвищення енергетичної ефективності та стимулювання використання відновлюваних джерел енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах в Україні
Інша інформація: заступник декана з наукової роботи