Державна атестація

Сьогодні, 15.12. 2020 року, на факультеті харчових технологій почала роботу екзаменаційна комісія зі спеціальності 181 «Харчові технології».
Першими державний кваліфікаційний іспит почали здавати студенти 2 курсу спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньою програмою «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» та «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» ОС «Магістр».
Іспит було організовано з дотриманням всіх карантинних вимог.