Методична робота проводилась з таких напрямків:
– підготовка навчально-методичних комплексів з дисциплін кафедри як в текстовому, так і в електронному варіантах;
– підготовка до друкування та апробація методичних розробок;
– участь у навчально-методичних конференціях, засіданнях методичних рад факультету, інституту, університету;
– вивчення електронного банку літератури в бібліотеці СНАУ, проведення днів кафедри в бібліотеці, ознайомлення читачів з науковим і навчально-методичним доробком членів кафедри;
– поповнення комп’ютерного банку інформації на кафедрі;
– підготовка до лекцій, практичних занять, семінарів, оформлення завдань для самостійної роботи студентів;
– систематичне вивчення і обговорення поточної інформації, що надходить з методичного відділу університету.
Методичне забезпечення кафедри відповідає сучасним вимогам, які ставить перед викладачами ректорат. По всім дисциплінам кафедри підготовлено програми курсу, робочі навчальні програми, навчально-методичні комплекси, навчальні комплекси в системі Moodle, конспекти лекцій, плани семінарських занять, методичні вказівки до самостійної роботи та інші методичні матеріали.