Науково-дослідна робота на кафедрі займає одне із головних місць. Сферою наукових інтересів кафедри є: Розробка технології органічних сушених овочевих і плодово-ягідних напівфабрикатів та енергоефективної установки з використанням сонячних панелей, Удосконалення технологій ковбасних виробів з регульованими структурно-механічними показниками, Технологія кулінарної продукції з використанням рослинних білково-полісахаридних компонентів.
Базами практичної підготовки є підприємства Сумської, Чернігівської, Київської та Полтавської областей.
Головна мета навчальної роботи – підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного до праці в сфері харчування і умовах ринкових відносин та на рівні національних і міжнародних стандартів виконувати свої професійні обов’язки, як висококультурної інтелектуальної особистості.
На кафедрі запроваджуються найбільш сучасні види навчальних занять, лекції, практичні, семінарські заняття, розбір конкретних ситуацій, круглі столи, олімпіади, стажування, контрольні, курсові та дипломні проекти (роботи), навчальна та виробнича практики, тощо. Технологія навчання передбачає, крім обов’язкового відвідування аудиторних занять, самостійну роботу студентів, організовану індивідуальну навчальну діяльність із викладачем, складання іспитів та заліків у відповідності з навчальним планом. З цією метою кафедрою підготовлені електронні курси для дистанційного навчання студентів без відриву від навчальної, технологічної чи виробничої практик.