Робочі програми

Робочі програми ОС «Магістр» спеціальність 181 «Харчові технології»

 1. Ділова іноземна мова
 2. Енергоменеджмент та енергоефективна експлуатація техніко-технологічних об’єктів переробної галузі 2019-20 рр.
 3. Оптимізація техніко-технологічних об’єктів переробної галузі
 4. Інформаційні технології в наукових дослідженнях
 5. Сучасні таропакувальні матеріали та середовища
 6. Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проектами
 7. Інтелектуальна власність
 8. Управління розвитком персоналу
 9. Охорона праці в галузі та цивільний захист

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

 1. Науково-дослідна робота 1-2
 2. Науково-дослідна робота 2-3
 3. Інноваційний інжиніринг м’ясопереробних підприємств з КП

Технології зберігання, консервування та переробки молока

 1. Науково-дослідна робота 1
 2. Науково-дослідна робота 2

Технології харчування

 1. Інноваційний інжиніринг закладів ресторанного господарства з КП
 2. Інноваційні технології харчової пролукції з кр 1
 3. Інноваційні технології харчової продукції з кр 2
 4. Управління якістю харчової продукції
 5. Інноваційні харчові інгредієнти у технології харчової продукції
 6. Сучасні досягнення харчової науки