Харченко Сергій Миколайович

Завідувач кафедри фізичного виховання
Кандидат педагогічних наук, доцент
E-mail: kharchenko-sergey@ukr.net
ORСID: https://orcid.org/0000-0002-4975-321Х

Народився 27 жовтня 1976 року в с. Беєво Липоводолинського району Сумської області.

1993 – 1998 – навчання в Сумському державному педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Фізичне виховання і методика спортивно-масової роботи» та здобуття кваліфікації вчителя фізичного виховання, керівника спортивних секцій шкільних та позашкільних закладів освіти.
1998 – 2000 - вчитель фізичного виховання Навчально-виховного комплексу № 10 м. Суми.
2000 - 2003 - викладач кафедри фізичного виховання Сумського національного аграрного університету.
2003 – 2018 - старший викладач кафедри фізичного виховання Сумського національного аграрного університету.
2018 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: «Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки».
2018 - присуджений науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
2019 – отримав вчене звання доцента кафедри фізичного виховання Сумського НАУ.
З 2020 і по теперішній час – доцент кафедри фізичного виховання Сумського НАУ.

Основні навчальні дисципліни: «Фізичне виховання».

Підвищення кваліфікації (стажування): інформаційні технології у викладанні спортивних дисциплін; удосконалення навчально-тренувального процесу студентів-спортсменів різної кваліфікації; розробка і удосконалення програм підготовка спортсменів (2014р.)

Стажування та сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Scientific Development of New Eastern Europe» Conference Proceedings, Riga, Latvia, April 6th, 2019.

 Інша інформація: тренер секції з мініфутболу.

 Основні публікації за останні 5 років:

 1. Харченко С.М., Матлаш В.А., Ліфінцев І.Д. Особливості професійно-прикладної фізичної підготовки студенток в аграрних ВНЗ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: Сум ДПУім. А.С. Макаренка, 2016, № 3 (57).  С. 463 - 470.
 2. Харченко С.М., І. Д. Ліфінцев, П.Ф. Рибалко. Фізкультурно-оздоровча робота у студентських гуртожитках вищих навчальних закладів як засіб зміцнення здоров’я студентів. Наукове видання. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Житомирський державний університет імені Івана Франка; / гол. ред. В.М. Костюкевич. Вінниця: ТОВ «Планер», 2016. Випуск 1. С 194- 199.
 3. Харченко С.М., Матлаш В. А. Розвиток швидкісно – силових якостей у гравців жіночої міні - футбольної команди аграрного університету. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених: у 2т. Суми: Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. Т. ІІ. 317 с. С. 295 – 299.
 4. Харченко С.М. Рибалко П.Ф, Матлаш В.А. Професійно-прикладна фізична підготовка студенток аграрного вузу, що займаються в секції з футболу. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 149 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; Чернігів: ЧНПУ, 2017. С. 212-215.
 5. Харченко С.М. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки. Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал. Вип. 1 (4). Суми: [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. С. 65 – 72.
 6. Харченко С.М. Аналіз результатів педагогічного експерименту з формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки. Гуманізація навчально-виховного процесу. Збірник наукових праць. № 1 (87). 2018. С.198-215.
 7. Харченко С.М. Аналіз результатів педагогічного експерименту з формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки. Гуманізація навчально-виховного процесу. Збірник наукових праць. № 1 (87). 2018. С.198-215.
 8. Козерук К.В., Харченко С.М. Методика корекції маси тіла учнів у процесі формального та неформального навчання фізичної культури. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. Журнал Суми: 2018., № 9 (83), С. 80-91.
 9. Харченко С.М. Проблеми збереження і зміцнення здоров’я студентів аграрного профілю під час навчання в закладах вищої освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. Журнал Суми: 2019, № 3 (87), С. 124 - 134
 10. Харченко С. М. Методологічні основи формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. Журнал Суми: 2019, № 4 (88), С. 119-129.
 11. OlenaSemenog1, ArtemYurchenko, Olga Udovychenko, Inna Kharchenko, Sergii Kharchenko. Formation of Future Teachers’ Skills to Create and Use Visual Models of Knowledge. TEM Journal. Volume 8, Issue 1, Pages 275-283, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM81-38, February 2019. рр. 275 – 283.
 12. Dmytrо Litvinov, Natalia Borys, Olena Litvinova, Andrii Butenko, Ihor Masyk, Viktor Onychko, Lidiya Khomenko, Nataliia Terokhina , Sergii Kharchenko Typicality of hydrothermal conditions of the foreststeppe and their influence on the productivity of agricultural crops. ENVIRONMENTAL RESEARCH, ENGINEERING AND MANAGEMENT.