Савченко-Перерва Марина Юріївна

Доцент кафедри технології харчування
Кандидат технічних наук
E-mail: marina.savchenko-pererva@snau.edu.ua, marina.saw4encko2011@gmail.comНародилася 27 листопада 1982 року в м. Суми, Україна
2000-2005 рр. – навчання у Сумському національному аграрному університеті за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса»

2007-2013 рр.– навчання в  аспірантурі СНАУ зі спеціальності: 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.


З 2012 р. – працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри інженерних технологій харчових виробництв.

2015 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності: 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв на тему: «Удосконалення вихрових апаратів для інтенсифікації процесу вловлення пилоподібних продуктів в харчовій промисловості».


Основні навчальні дисципліни: «Інноваційний інжиніринг», в т.ч. англ. мовою, «Технологічне обладнання харчових виробництв», «Процеси та апарати харчових виробництв», «Автоматизація виробничих процесів», «Енергоменеджмент та енергоаудит переробних та харчових підприємств», в т.ч.  англ. мовою

Напрям наукових досліджень: енергозберігаючі технології у харчових виробництвах, технологічне обладнання харчових виробництв

Інші досягнення: