Тищенко Василь Іванович

Доцент кафедри технологій та безпечності харчових продуктів

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

E-mail: tischenko_1958@ukr.net

Scopus ID 57195522533

Researcher ID V-2213-2018

ORCID https://orcid.org/0000-0001-8149-4919

Scholar google https://scholar.google.com.ua/ citations? User = Iq0hSmcAAAAJ&hl = ru

Народився 6 червня 1958 року в Сумському районі Сумської області.

1978-1983 рр. навчання в Сумському сільськогосподарському інституті, спеціальність «Зооінженерія», диплом з відзнакою.

1985-1989 рр – навчання в аспірантурі Інституту тваринництва Лісостепу та Полісся України УААН. Спеціальність «Технологія виробництва продуктів тваринництва».

1983 -1996 рр. працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента на кафедрі технології виробництва та переробки продуктів тваринництва зооінженерного факультету.

З 1996 р працюю доцентом на факультеті харчових технологій.

1993 р. – захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» за темою «Ефективність використання кнурів-плідників у промислових свинарських комплексах».

Основні навчальні дисципліни. Технологія м’яса і м’ясних продуктів, Проектування підприємств м’ясної промисловості, Управління якістю м'ясопереробних підприємств.

Напрям наукових досліджень. Наукові аспекти та обґрунтування розробки технології м’ясомістких виробів з м’яса водоплавної птиці та прісноводної риби.

Підвищення кваліфікації. ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» (19.03.-1.04.2018 р.).