Євтушенко Євген Григорович

Старший викладач кафедри фізичного виховання
Кандидат педагогічних наук
E-mail: e13s98@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1036-4652

Народився 25 липне 1979 року в м. Харків.
1996 - 2001 - навчання в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобуття кваліфікації вчителя фізичного виховання та валеології, керівника спортивних секцій, організатора туристичної роботи.
2001 - 2002 – вчитель фізичного виховання в Сумському професійно-технічному училищі №16.
2002 – 2012 викладач кафедри фізичного виховання Сумського національного аграрного університету.
2018 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
2018 – присуджений науковий ступень кандидата педагогічних наук
З 2012 по теперішній час старший викладач кафедри фізичного виховання Сумського національного аграрного університету.

Основні навчальні дисципліни: «Фізичне виховання»

Підвищення кваліфікації(стажування): Стажування та сертифікат про участь у VI Міжнародній науковій та практичній конференції «International Trends in Science and Technology», September 30, 2018, Warsaw, Poland.

Інша інформація: тренер секцій з легкої атлетики та атлетичної гімнастики

Основні публікації за останні 5 років:
1. Є.Г.Євтушенко «Комплекс ГПО у змісті фізичного виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів України (1944-1991 рр.)» Надруковано в збірнику наукових праць № 52, 2015 р. с.50-53.«Теоретичні питання культури, освіти та виховання» (Київський національний Лінгвістичний університет)
2. Є.Г.Євтушенко «Навчальна та спортивно-оздоровча діяльність кафедр фізичного виховання педагогічних ВНЗ України у 1944-1991 рр.» Надруковано в науковому журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» № 7(51), 2015 р. с.409-414 (СумДПУ імені А.С.Макаренка)
3. Є.Г.Євтушенко «Розвиток змісту та структури фізичного виховання у вищих педагогічних навчальних закладах України у 1944-1991 рр.». Надруковано в збірнику наукових праць «Педагогіка вищої та середньої школи. Випуск 47, 2016 р (ДВНЗ Криворізький національний університет)
4. Є.Г.Євтушенко «Нормативно-правова база фізичного виховання у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина 40-х – кінець 80-х рр. ХХ ст.)» Надруковано в науковому журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» № 4, 2016 р. (СумДПУ імені А.С.Макаренка)
5. Є.Г.Євтушенко «Види та структура обов’язкових навчальних занять з фізичного вихованняу педагогічних інститутах України (друга половина 40-х – 80-ті рр. ХХ ст.)» Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (50), Issue: 111, 2017 с.59-62
6. Y. Yevtushenko «Physical education development stages at higher educational institutions of Ukraine (in 1945-1991)» Středoevropský vĕstník pro vĕdu a výzkum №19-2(33) 2016
7. Є.Г.Євтушенко «Позанавчальна фізкультурна діяльність у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина 40-х – 80-і рр. ХХ ст.)» Надруковано в збірнику наукових праць № 54, 2016 р. с.111-114. «Теоретичні питання культури, освіти та виховання» (Київський національний Лінгвістичний університет)
8.Євтушенко, Є. Г. (2018). Діяльність спортивних клубів педагогічних ВНЗ України з популяризації фізичної культури і спорту серед студентської молоді (50-60-ті рр. ХХ ст.) Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 57, 38–41.
9.Євтушенко, Є. Г. (2019). Зміст та особливості професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих аграрних навчальних закладів. Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 60, с. 54–56.
10. Євтушенко, Є. Г. (2020). Організаційні засади спортивно-масової роботи у аграрних закладах вищої освіти України (друга половина 40-х – 80-ті рр. ХХ ст.) "Наукові записки. Серія: Педагогічні науки", вип. 188. - с. 27-31.