ЗВІТУВАННЯ АСПІРАНТІВ

Під час чергового засідання вченої ради факультету харчових технологій відбулося звітування аспірантів кафедри технологій та безпечності харчових продуктів щодо результатів проведеної роботи у 2022-2023 н.р.

Протягом зазначеного періоду аспірантами було опубліковано 2 розділи колективних монографій (Корнієнко Д., Демидова Є.), 5 наукових статей у виданнях, проіндексованих у базі даних Scopus: Демидова Євгенія – 2 (кер. Самілик М.М.), Корнієнко Дар’я – 1 (кер. Самілик М.М.), Філон Андрій – 2 (кер. Геліх А.О.). Також опубліковано 6 статей у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії “Б”: Демидова Євгенія – 2 (кер. Самілик М.М.), Корнієнко Дар’я – 2 (кер. Самілик М.М.), Філон Андрій – 1 (кер. Геліх А.О.), Пуригін Іван – 1 (кер. Назаренко Ю.В.).

Аспіранти кафедри були активними учасниками міжнародних та всеукраїнських конференцій.