Савченко-Перерва Марина Юріївна

Доцент кафедри інженерних технологій харчових виробництв
Кандидат технічних наук , доцент
E-mail: marina.saw4encko2011@gmail.com
ID Web of Science V-3157-2018
ORCID http://orcid.org/0000-0001-8813-9303
ID Scopus 57190425316
Scholar.google https://scholar.google.com.ua/citations?user=p54Hk3cAAAAJ&hl=ru
CV
Народилася 27 листопада 1982 року в м. Суми, Україна
2000-2005 – навчання у Сумському національному аграрному університеті за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса»
2007-2013рр.– навчання в заочній аспірантурі СНАУ зі спеціальності: 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.
З 2012р. – працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри інженерних технологій харчових виробництв
2015 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності: 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв на тему: «Удосконалення вихрових апаратів для інтенсифікації процесу вловлення пилоподібних продуктів в харчовій промисловості».
Основні навчальні дисципліни: «Інноваційний інжиніринг закладів ресторанного господарства», «Енергоменеджмент та енергоаудит техніко-технологічних об’єктів переробної галузі», «Енергоменеджмент та енергоаудит техніко-технологічних об’єктів переробної галузі» (англійською мовою), «Устаткування в галузі», «Технологічне обладнання харчових виробництв», «Автоматизація виробничих процесів».
Напрям наукових досліджень: енергозберігаючі технології у харчових виробництвах, технологічне обладнання харчових виробництв
Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика:
ДБТ 017u006532 «Розробка технології органічних сушених овочевих і плодово-ягідних напівфабрикатів та енергоефективної установки з використанням сонячних панелей»
Грант «Удосконалення професійних навичок в галузі м'ясопереробки України» (2018. Світова продовольча організація та Європейський банк реконструкції та розвитку)
Підвищення кваліфікації (стажування): Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти. Свідоцтво. Тема: «Підвищення енергетичної ефективності та стимулювання використання відновлюваних джерел енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах в Україні
Інша інформація: заступник декана з наукової роботи