Здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців та професіоналів нового покоління зі спеціальностей 181 “Харчові технології” та 241 “Готельна і ресторанна справа”, які мають лідерські якості та орієнтовані на успіх, спроможні приймати ефективні рішення в області виробничо-технологічної діяльності, які володіють загальними, спеціальними та фаховими компетенціями.

Мета: підготовка фахівців та свідомих громадян, які здатні збагачувати майбутнє, наукові дослідження та інноваційна діяльність.

Графік консультацій

⇑ ⇑ ⇑ ⇑

Посилання