Кафедра  технології харчування є кафедрою із давньою та славною історією, що веде свою історію з 2010 р., коли під керівництвом к.т.н., доцента Димитрієвич Любов Радоївни рішенням Державної акредитаційної комісії та наказом Міністерства освіти України кафедру було акредитовано за IV рівнем з правом проведення освітянської діяльності на рівні кваліфікаційних вимог бакалавра. У тому ж році керівництво кафедрою бере к.т.н., доцент Москаленко Ольга Василівна, колишня випускниця Харківського державного університету харчування та торгівлі. У 2011 р. завідуючим кафедрою стає к.с.-г.н., доцент Бондарчук Віктор Миколайович, а у 2013 й по теперішній час – д.т.н., професор Перцевой Федір Всеволодович.

За ініціативи Перцевого Ф.В. у 2013-2014 рр. кафедру було акредитовано за IV рівнем з правом проведення освітянської діяльності на рівні кваліфікаційних вимог спеціаліста та магістра. Активно розвивається один з пріоритетних напрямків кафедри – науково- дослідна робота, яка проводиться в рамках наукової школи д.т.н., професора Перцевого Ф.В., а також в рамках наукових напрямків її співробітників.

У кінці 2015 р. наказом ректора на кафедрі технології харчування створено навчально-наукову лабораторію «Інноваційних технологій харчових продуктів», в якій протягом 2016-2019 рр. було проведено капітальний ремонт та оснащено необхідним лабораторним обладнанням. Ця лабораторія зараз – це потужна дослідницька база, де студенти, магістри на науково-педагогічні працівники можуть проводити наукові експерименти з актуальних проблем галузі. Окрім цього в рамках академічної мобільності на базі новоствореної лабораторії проводять дослідження магістри та аспіранти з інших наукових установ та вищих навчальних закладів не тільки України, а й інших держав (Китаю, Гани).

За ініціативою завідуючого кафедри проф. Перцевого Ф.В. у 2016 році було підписано угоду про співпрацю між Сумським національним аграрним університетом та Економічним університетом у Вроцлаві (Польща), укладено договір про співробітництво у науково-освітній сфері між Сумським національним аграрним університетом і Харківським державним університетом харчування та торгівлі. Крім того в рамках укладеного договору про співробітництво кафедра технології харчування почала активно співпрацювати із заводом з переробки плодово-ягідної сировини ТОВ «Продсервіс-ІР» (Київська обл.).

Істотним досягненням кафедри технології харчування у 2016 році під керівництвом Перцевого Ф.В. та за участю Бідюка Д.О. та Обозної М.В. стало ліцензування аспірантури зі спеціальності 181 «Харчові технології». У цьому році на кафедрі вперше з’являється 2 аспіранти денної форми навчання за бюджетною формою та 1 аспірант – за контрактом.

У 2019 році згідно з меморандумом про співпрацю з КНР на навчання до Сумського національного аграрного університету, зокрема, кафедри технології харчування, було прийнято китайських студентів та аспірантів для підготовки кваліфікованих фахівців з комунікативною компетентністю та конкурентоспроможністю на міжнародному рівні. Викладачі та студенти кафедри приймають участь у конкурсах з актуальних проблем харчової індустрії, подають заявки на участь у державних та міжнародних грантах, тісно співпрацюють з вітчизняними виробниками харчової продукції.

Так, протягом 2017-2018 рр. колективом кафедри д.т.н., професором Перцевим Ф.В., доцентом Бідюком Д.О., к.т.н., професором Шильманом Л.З., к.т.н., доцентом Мельник О.Ю., ст. викладачем Маренковою Т.І. було проведено наукові дослідження в рамках співпраці з ТОВ «Глобинський мʼясокомбінат» за госпдоговірною тематикою «Удосконалення технологій ковбасних виробів з регульованими структурно-механічними властивостями» загальним обсягом фінансування 120 тис.грн.

У 2017-2020 рр. кафедрою технології харчування як співвиконавцем було отримано проект наукових робіт та науково-технічних розробок молодих вчених «Розробка технології органічних сушених овочевих і плодово-ягідних напівфабрикатів та енергоефективної установки з використанням сонячних панелей», що виконувався за рахунок державного бюджету, загальним обсягом фінансування 1,275 млн. грн. Відповідальними виконавцями від кафедри були Матяш Я.О., магістри 2018-2019 н.р. під керівництвом к.т.н., доцента Бідюка Д.О.

Наприкінці 2020 р. Сумським національним аграрним університетом було отримано міжнародний грант – проект Жана Монне за програмою Erasmus+ «Towards circular economy thinking & ideation in Ukraine according to the EU action plan» («Продукування та поширення ідей циркулярної економіки відповідно до плану дій ЄС») загальним обсягом фінансування 60 тис.євро, який буде виконуватися протягом 2021-2022 рр. за участю к.т.н., ст.викладача Бідюка Д.О.

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри щорічно приймають участь у наукових конференціях, які проводяться як на базі СНАУ, так й інших навчальних закладів та наукових установ. На конференції доповідачі представляють свої наукові розробки, які спрямовані на розроблення нових та удосконалення існуючих технологій харчової продукції шляхом використання функціональних інгредієнтів, вторинної сировини, харчових відходів, біорозкладного паковання.

Результати наукової роботи кафедри технології харчування взагалі свідчять про високий науковий рівень студентської молоді, а також її достатню зацікавленість у вирішенні різних актуальних проблем, що стоять перед вітчизняними виробниками харчової продукції та закладами ресторанного господарства.

Кафедра має свої традиції. Щорічно у вересні за активною участю студентів кафедра приймає участь в «Еко-виставці», на яку з’їжджаються виробники сільгосппродукції. На виставці-продажу в еко-стилі можна ознайомитися із сучасним асортиментом харчової продукції, що виробляється в Сумській області та за її межами. Також традиційно на даному заході викладачі кафедри технології харчування разом із студентами представляють власні розробки, а також презентують майстер-класи з виробництва харчової та кулінарної продукції. Творча атмосфера та позитивний настрій, що панують протягом свята, не залишають байдужим жодного з присутніх.

Починаючи з 2016 року в рамках проведення профорієнтаційної роботи на кафедрі технології харчування разом із медіа-центром СНАУ започатковано проведення майстер-класів з виготовлення млинчиків, піци, глазурованих пряників, кольорових пельменів для школярів тощо.