Геліх Анна Олександрівна

доцент кафедри технологій та безпечності харчових продуктів

E-mail:anna.helikh@snau.edu.ua/gelihsumy@gmail.com
Researcher ID:V-7155-2018

ORCID:0000-0003-3769-1231
Scopus ID:57190441268

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?view_op = new_articles&hl = en&imq = %D0%90 %D0% BD%D0% BD%D0% B0 + % D0% 93% D0% B5% D0% BB% D1% 96% D1%85#

У 2012 році закінчила національний університет харчових технологій та здобула кваліфікацію магістр за спеціальністю «Технологія харчування».

У 2013 році закінчила Сумський національний аграрний університет та здобула кваліфікацію магістр за спеціальністю «Облік та аудит».

У період 2014-2018 років навчалась у аспірантурі Харківського державного університету харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.16 – технологія харчової продукції.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Д 64.088.01 в Харківському державному університеті харчування і торгівлі Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції на тему «Технологія напівфабрикату з молюска прісноводного та кулінарної продукції з його використанням».

З вересня 2012 року працювала на посаді асистента кафедри технології харчування Сумського НАУ.

З 2020 року працює доцентом кафедри технологій та безпечності харчових продуктів Сумського НАУ.

Основні навчальні дисципліни: інформаційні технології та оптимізація техніко-технологічних об'єктів переробної галузі в наукових дослідженнях, загальні технології харчових виробництв, біохімія.

Напрямок науковий дослідження:

технологія напівфабрикату з молюска прісноводного та кулінарної продукції з його використанням, технології білкових ізолятів із рослинної сировини із зміненими функціонально-технологічними властивостями, технологія продуктів переробки коноплі та їх застосування у харчовій промисловості, технології органічних харчових та дієтичних добавок зі збалансованим мінеральним складом.

М 50 наукових праць для відображення результатів наукових досліджень, з них 26 статей у фахових виданнях, у т.ч. 16 - включених до міжнародних наукометричних баз, 6 у періодичних виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази Scopus, 2 у періодичних виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази Web of science, 2 статті у міжнародних виданнях, 6 патентів України на корисну модель та патент на винахід України), 2 ТУУ.

Має сертифікат англійської мови В2 (№ 000522016, квітень 2019 року).

Була активним учасником спільних міжнародних проєктів з Чеською агенцією якості вищої освіти та Чеським університетом Природничих наук.

Держбюджетні та госпдоговірні тематики:

ДБТ «Інноваційні технологічні рішення у виробництві харчової продукції» №0119U101237.2019-2024 р.)

ДБТ «Технологія напівфабрикату з молюска прісноводного та кулінарної продукції з його використанням»(2015-2017 рр. Міністерство освіти і науки України)

ДБТ «Комплексна та безвідходна переробка гідробіонтів прісноводних водойм»(2016-2018 рр. Міністерство освіти і науки України)

ГДТ «Створення умов з організації безпечного харчування в закладах освіти Миколаївської ОТГ»

ГДТ «Консультування та супроводження механізмів розвитку Миколаївської територіальної громади в рамках реалізації стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки»

ГДТ «Розробка чотиритижневого сезонного меню відповідно до нових норм харчування»

Міжнародне стажування:

Luhansk regional institute of postgraduate Pedagogical education, SZFL – 000305, тема « «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД», 12 червня-18 липня 2021 р, 6 кредитів (180 год.)

 

CV Gelikh