Кафедра технологій та безпечності харчових продуктів є випусковою і відповідає за підготовку здобувачів вищої освіти, виконання освітньо-професійної програми «Харчові технології», за якість викладання навчальних дисциплін програми, забезпечення програмних результатів навчання і формування фахових програмних результатів у здобувачів, забезпечує виконання відповідних компонентів освітніх програм бакалаврського та/або магістерського рівня за спеціальністю «Харчові технології».

 

Головною метою кафедри є: організація і здійснення освітньої, наукової і методичної роботи за фаховими компонентами освітньої програми «Харчові технології»; проведення організаційної і виховної роботи серед студентів; підвищення рівня професійної майстерності науково-педагогічних працівників. Робота кафедри здійснюється згідно з планом, який розробляється на навчальний рік і охоплює всі напрями освітньої, наукової, методичної і виховної роботи, питання підвищення кваліфікації та інших сфер діяльності кафедри.

Головним завданням кафедри є підготовка конкурентоспроможних фахівців вищої кваліфікації для харчової промисловості, які здатні до самостійної професійної діяльності в умовах євроінтеграції суспільства та інноваційних змін, відповідно до Стратегії розвитку Сумського НАУ.

Графік консультацій

Графік відкритих занять та гостьових лекцій

⇑ ⇑ ⇑ ⇑

Посилання