Перцевой Федір Всеволодович

Завідувач кафедри технології харчування д.т.н., проф.
E-mail: kaf_th@meta.ua
ORSID
ID Scopus
Google Scholar
Народився 10 листопада 1950 року в с. Поповка Красноградського району Харківської області.
1970-1975 – навчання в Харківському інституті громадського харчування, спеціальність «Технологія і організація громадського харчування».
1976-1979 – працював на посаді асистента в ХІОПі.
1979-1983- навчання в аспірантурі Всесоюзного науково-дослідного інституту рибного господарства та океанографії.
1983 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Технологія риби та нерибних продуктів моря» на тему «Технологія червоної білкової ікри»
1983-1987 - працював на посаді асистента, ст. викладача, доцента в ХІОПі.
1990-1994 - навчання в докторантурі ХІОПа, спеціальність «Технологія продуктів харчування».
1996 - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 051816. «Технологія продукції громадського харчування» на тему «Технологія желейної продукції на основі драглеутворювачив з якісно зміненими функціональними властивостями»
Основні навчальні дисципліни: «Технології харчування», «Загальні технології харчової промисловості», «Теоретичні основи», «Методи контролю та управління якістю»
Напрями наукових досліджень: Удосконалення технології желейної продукції на основі молока та сиру кисломолочного. Переробка ядра соняшника та горіхової сировини.
Госпдоговорна тематика: «Удосконалення технологій ковбасних виробів з регульованими структурно-механічними властивостями», 01.09.2017-30.06.2018.
Підвищення кваліфікації (стажування): Вроцлавський національний університет. 2012. Польща.
Інша інформація: Член вченої ради НУХТу, член акридитаційної комісії ВУЗів.

CV-Europass-20190507-Pertzevoy-EN